Bulgarian  Bulgarian

Градове - Оазиси - Равнини

+25% Дърво +25% Дърво
+25% Дърво / +25% Жито +25% Глина
+25% Глина +25% Глина / +25% Жито
+25% Желязо +25% Желязо
+25% Желязо / +25% Жито +25% Жито
+25% Жито +50% Жито

Копирайте линка във вашия профил в играта,
Time Master

 Градове:
(-11
|
-8)
(-37
|
-54)
(-36
|
-55)
 Връзки:

Дърво 54192/80000 Глина 55770/80000 Желязо 66551/80000 Жито 36537/80000 Житна консумация 31260/54062
Calculated in 3 ms
Server time: 15:41:45